Lisätietoa

Kuvataiteilija Saija Koponen
Syntynyt 1980 Lohjalla
Asuu ja työskentelee Helsingissä

Yhteystiedot:
saija (at) saijakoponen.fi
+358 50 549 4597

y-2597607-7

cv

Olen työskennellyt taiteilijana vuodesta 2009 lähtien, jolloin valmistuin kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen pitänyt yksitoista yksityisnäyttelyä ja osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Viimeisimmät yksityisnäyttelyni ovat olleet Kuopiossa galleria Ars Liberassa (2019), sekä Helsingissä galleria Huudossa (2018) ja tm-galleriassa (2016/2017). Edellinen ryhmänäyttely oli Tarton Taidehallissa (2019) kolmen muun suomalaisen taiteilijan kanssa.

Taiteilijana osallistun työhön, jonka tarkoituksena on tehdä maailmasta inhimillisempi. Taiteen tekeminen on maailman reflektointia, asioiden poimimista omasta kulttuuristamme ja kollektiivisesta tietoisuudestamme. Olen kiinnostunut ajatusten ja merkitysten päällekkäisyydestä, sekä asioiden ja identiteetin esittämisen ja esillä olon tavoista. Pidempi aikaisena kiinnostuksena työskentelyssäni on ollut monimerkityksellisyyden pohtiminen. Siihen liittyvät huomiot ihmisistä, itsestä ja ympäristöstäni. Maalauksiini syntyviä muotoja ruokkivat niin empatia, uteliaisuus, mielikuvat ja merkityksen annot, kuin myös ennakkoasenteet ja ajatusvirheet. Teoksissa näkyvät keholliset kokemukset, musiikki, elokuvat, populaarikulttuuri, kuvataide ja arki. En jäljennä, vaan tuon läsnä olevaksi havaintoja ja ajatuksia.

Maalaamiseeni liittyy mielenkiinto väriin. Maalauksen sisältö ja sen fyysiset ominaisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Liikun värillisesti hienostuneen ja naiivin välimaastossa. Leikittelen sen kanssa miten naiivi ja ylevä, tai sattumanvarainen ja harkittu maalaus voi olla yhtä aikaa. Maalauksen sisällä ajatuksen ei tarvitse noudattaa loogista jatkumoa.
Valmis teos saa merkityksensä muotonsa lisäksi nimensä kautta. Usein vihjaan nimellä maalauksen ulkopuolelle, mutta en alleviivaa merkityksenantoa, vaan jätän merkitysten synnyn katsojan ja maalauksen välisen vuorovaikutuksen rakentamaksi.

Kaikki yllä oleva on vuorovaikutusta minun, taideteoksen, katsojan ja maailman kanssa. Havaitsijan ja havainnoinnin kohteen suhde ja fenomenologinen lähestymistapa on kiinnostanut minua pitkään.

Katso myös:
https://www.instagram.com/nenopok/
https://www.artsy.net/artist/saija-koponen
http://www.galleria12.fi/fi/ws/273/koponen+saija.html
http://www.taidelainaamo.fi
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/saija-koponen